J.B.V. Entre Nous

 Een gezellige club onder de dijk.

Nieuws


Terug naar overzicht

08-06-2019

Luilak toernooi JBV Entre Nous

Nadat de boodschapjes waren gedaan op de donderdag voor het toernooi toch wat afberichten, in totaal vier personen, twee vanwege een sterfgeval en twee vanwege de te verwachten weersomstandigheden (door de KNMI-code Oranje). Zodat het toernooi met 14 personen werd gespeeld. Om halfacht iedereen aanwezig en om 8 uur aanvang eerste partij. Tijdens de eerste partij hebben Leo en Guus de ontbijttafel verder op orde gebracht, zodat eenieder om 9 uur aan tafel kon gaan. Tijdens de eerste partij begon het toch te regenen en werd de partij, indien de spelers het wilden, ingekort en de uitslag opgeschroefd naar 13 punten, (bv 11-9 wordt 13-11, voor het saldo maakt dit geen verschil). Om 9 uur dus met z'n allen aan tafel waar het ontbijt gezamenlijk werd genuttigd, tijdens het ontbijt begon het buiten toch wel erg hard te regenen en waren we bevreesd over de doorgang van het toernooi, nadat de buikjes waren gevuld even de tafels afruimen en opruimen van de gebruikte attributen, werden de toverdoosjes (MOB-telefoons) tevoorschijn gehaald om te kijken hoe de weergoden over ons toernooi dachten. Dit viel voor ons gunstig uit en kon het toernooi doorgaan.
Hier werden Leo en Guus ook ingedeeld om deel te nemen. Om ongeveer tien uur nog even een laatste blik op de toverdoosjes en zagen dat de weergoden ons goed gezind waren, er werden wat gaten in het wolkendek gemaakt zodat wij onze tweede partij in alle droogte konden spelen, tijdens de pauze lieten de weergoden nog wat water naar beneden vallen maar ook hierna werden er wat gaten in het wolkendek gemaakt en konden we onze derde partij spelen, echter de derde partij duurde net even te lang, naar het idee van de weergoden, en de weergoden lieten weer een hoeveelheid water vallen. Toch partij afgemaakt en de eindstand kon worden opgemaakt. Om 12 uur dan de prijsuitreiking eerste prijs ging naar Vrony de tweede prijs ging naar Rommy en de derde prijs naar Guus. Na Leo ook te hebben bedankt voor het in elkaar zetten van het ontbijt is eenieder zijns wege gegaan, Al met al op een paar buitjes na toch een geslaagd dag. Iedereen hartelijk voor inzet en opkomst want ZONDER ORGANISATIE GEEN TOERNOOI MAAR ZONDER DEELNEMERS OOK GEEN TOERNOOITerug naar overzicht