J.B.V. Entre Nous

 Een gezellige club onder de dijk.

Ontstaansgeschiedenis van Jeu de boules vereniging Entre Nous 

De eerste kennismaking met een Jeu de Boules sport vindt meestal op vakantie in Frankrijk plaats. Na deze eerste kennismaking worden sommige vakantiegangers dusdanig enthousiast dat zij na thuiskomst zich gaan orienteren of er ook in hun woonomgeving aan Jeu de Boules wordt gedaan.

Zo verging het ook met onze eerste voorzitter Paul Schenk. Paul ging niet alleen voor het mooie weer maar vooral voor het Jeu de Boules naar Frankrijk. Zo om en nabij 1985 kwam bij Paul voor het eerst het idee naar boven om eens na te gaan of er in de agglomeratie Den Helder aan een of andere Jeu de Boules sport werd gedaan. Hij kwam van een koude kermis thuis. De dichtstbijzijnde Jeu de Boules Vereniging bevond zich een kleine 35 km naar het zuiden in het kustdorpje Schoorl. Gezien zijn drukke werkzaamheden bij de Politie te Den Helder zag hij in die tijd af om te proberen een Jeu de Boules vereniging op te richten. Maar toch na nog enkele leuke Jeu de Boules vakanties ging hij eerst bij zijn werkgever eens uit proberen of er enige belangstelling bestond voor deze sport.

In 1987 organiseerde hij bij de politie een Jeu de Boules toernooi. Aan dit eerste toernooi deden meteen 30 collega’s mee. Een van zijn collega’s, Kees Hogervorst, viel meteen op door zijn goede spel(inzicht). Later bleek dat Kees al enige tijd in Nederland Jeu de Boules speelde bij een vereniging in Haarlem. Samen vatte zij het idee op om eens na te gaan of er voor de agglomeratie Den Helder voldoende draagvlak aanwezig was om een vereniging op te richten.

Na een interview in de plaatselijke krant meldde zich niet lang daarna al 60 kandidaat leden aan. Draagvlak genoeg.

In samenwerking met de gemeente Den Helder werd naar een geschikte locatie gezocht, wat uiteindelijk werd gevonden op het terrein van Quelderduin. Echter de prijs ad. F. 60.000,-- schrok zowel de gemeente als Paul en Kees af. Na enige tijd zoeken bleek dat tennisvereniging Topspin, gevestigd aan het Schapendijkje, enige tennisvelden onbenut liet. Een ideale gelegenheid om enige Jeu de Boules velden op aan te leggen.

Nu kon de vereniging officieel worden opgericht en wel op 1 september 1988. Aanmelding bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond geschiedde op 10 november 1988. De eerste bestuursvergadering vond plaats op 22-11-1988 in de woning van de voorzitter. Paul Schenk. De overige bestuursleden waren: Kees Hogervorst (secretaris), Jan Trap (penningmeester), Wilhelmina Kuyp-Roele (tweede secr.) en Rene Kuyp (activiteiten).
Maar voordat er daadwerkelijk aan de Jeu de Boulessport kon worden gedaan, moest er met vereende krachten de tennisvelden worden aangepast tot Jeu de Boules velden. Met veel enthousiasme van de leden ging men aan de slag, wat uiteindelijk resulteerde in een feestelijke opening op 22 april 1989.

Al snel kwam Entre Nous tot snelle bloei wat binnen afzienbare tijd een ledental van boven de 200 opleverde.  Alleen was er nog een probleem, namelijk we hadden nog geen clubhuis en parkeerterrein. Het zou nog tot het voorjaar van 1992 duren voordat het op het marinieterrein aanwezige overbodig geworden  administratiegebouw De Zeekoet kon worden omgebouwd tot ons gezellige clubhuis. Vertraging werd o.a. veroorzaakt door verontruste bewoners die bang waren dat hun groenvoorziening voor hun deur zou komen te verdwijnen. Uiteindelijk werd er een compromis gesloten. Enige groenvoorziening zou blijven staan, omdat het geplande parkeerterrein aanzienlijk verkleind zou worden. De officiele opening vond op 4 april 1992 plaats.

Tijdens de bovengenoemde eerste officiele bestuursvergadering in 1988 ten huize van de heer Schenk sprak men de wens uit dat de Jeu de Boules vereniging Entre Nous vooral een sociaal en recreatief karakter zou moeten uitdragen. Tot op heden is dat gelukt.